ercan-sert-lojistik

Maden İhracatı Taşımacılığı

Dünya tarihi, kaderi çeşitli madenlerin varlığı veya yokluğu ile şekillenen milletlerle ve onların yaptığı maden ihracatı ile doludur. İnsanlığın kaderi bile bronz çağı ile madenlerle yapılan el aletleri ve silahlarla yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır. İngilizler sanayi devrimini sahip oldukları kömür rezervleri sayesinde gerçekleştirmişken, Amerika Birleşik Devletleri’nde demir – çelik endüstrisi hem birçok sosyal olayın gerçekleşmesine zemin hazırlamış hem de günümüzde şehirleri süsleyen gökdelenlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Japonların Amerika Birleşik Devletleri’ne savaş ilan etmelerinin sebebi de kendilerine uygulanan ağır petrol ve maden ambargosu idi. Madenlere uygulanan ambargolar günümüzde hala etkili birer siyasi ve ekonomik yaptırım olarak, ülkelerin sahip oldukları bütün endüstriyel kapasiteyi olumsuz etkileme güçleri vardır.

Ülkemizde Maden İhracatı ve İthalatı Ekonomiye Etkileri

Maden Tetkik Arama Kurumu’nun açıkladığı 2018 verilerine göre ülkemizde yapılan ihracat yüklemeleri ile maden ihracatı tutarları;

  • Endüstriyel hammadde ihracatı 1 milyar dolar tutarında 15 milyar ton,
  • Doğal taşlarda 1,9 milyar dolar tutarında 8,2 milyar ton,
  • Metalik cevherlerde 1,3 milyar dolar tutarında 5,5 milyar ton,
  • Kömür ve türevi enerji hammaddelerinde 27 milyon dolar tutarında 134 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında yapılan ihracat yüklemeleri toplamda 29 milyar tona ulaşmış, bunun karşılığında ekonomimize 4,3 milyar dolar giriş yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıkladığı 2018 verilerine göre ülkemizde 6177 ruhsatlı maden işletmesinde, kayıtlı olarak 125bin civarında işçi çalışmaktadır. Bu sayıya üretimde yer alan mühendis ve işçilerin yanında muhasebe, insan kaynakları, satış gibi bölümlerde çalışanlarda dahildir. Madencilik sektörü ile yakından ilişkili olan lojistik, otomotiv, makine imalat ve bakım, inşaat ve enerji sektörlerini de eklediğimiz zaman, madencilik sektörüne bağlı olarak evine ekmek götüren insan sayısının 2 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

MTA’nın ve SGK’nın 2018 verileri madenciliğin ülkemizin genel yapısı içerisindeki önemini göze serse de  maden ihracatı rakamlarına baktığımız zaman 54 milyar ton tonajı ve bununla ülkemizin ekonomisinden çıkan 6,6 milyar dolar ile karşılaşıyoruz. Aradaki bu büyük farkın kapanması kısa ve uzun vadede ülkemizin refahı ve çalışma imkanlarının artması açısından büyük önem taşımaktadır.

Maden İhracatını Etkileyen Etmenler

Ülkemiz birçok maden ve doğal kaynak açısından zengin ve madenciliğin hükümetler tarafından teşvik edildiği bir ülke olmasına rağmen operasyonel ve altyapı eksiklikleri sebebiyle pazara ulaşılamamakta, bu potansiyeli tam olarak kullanamamaktadır. Maliyetlerin azaltılması, verimliliğin arttırılması bakımından yetişmiş insan gücü ile güncel ve bakımları sürekli yapılan çekici ve kamyonların kullanılması büyük önem arz etmektedir. Ancak, bir şirket bu yatırımları geri dönüşlerinin çok uzun zaman alacağının farkındalığı ile gerçekleştirmekten çekinmektedir.

Madenler, kuru yükler olarak nakliyesi kolay olarak addedilse de taşınması gereken yükün genellikle dökme olması nedeniyle bu amaç için hazırlanmış özel dorselere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür dorselerin kullanım alanlarının dar olması, maden lojistiği alanında faaliyet gösteren şirket sayısını olumsuz yönde etkilemektedir. Maden ve maden cevherlerinin hacim ve ağırlıklarının da çok yüksek olması, çoklu sefer yapılmasını gerektirmekte, bu da maden lojistiği için ayrılan bütçelerin yetersiz kalmasıyla sonuçlanabilmektedir.

Taşınan maden miktarının fazla olması, üretici maden ocağı kadar müşterinin de depolama masraflarını arttıran bir etmen olmasından dolayı, müşteriler yüksek stok hacimleri ile çalışmayı tercih etmemektedirler. Bundan dolayı teslimatlar da yaşanabilecek gecikmeler, müşterinin hizmet ve ürün üretme kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlayabilmektedir. Depolama ve ürün gecikme maliyetleri kara yolu ve deniz yolu taşımacılığı arasındaki masraf makasını tamamen kapatmakta, bundan dolayı birçok şirket Tramp taşımacılık yerine daha güvenilir ve dakik olan karayolu taşımacılığını tercih etmeye başlamıştır.

Taşınacak maden ve maden cevherleri için evrakların zamanında ve doğru hazırlanması da gümrüklerden minimum zaman kaybıyla geçilmesi ve müşteri ve satıcı arasındaki ticaretin ileri dönemlerde de sağlıklı devam etmesi için büyük önem taşımaktadır. Biz Ercan Sert Lojistik olarak, bu potansiyelin değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu düşünerek, araç filomuzu maden lojistiğinin ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize ederek, bu alandaki ağırlığımızı arttırmış bulunmaktayız.