liman lojistik hizmetleri

Liman Lojistik Hizmetleri

İnternetle birlikte artan ticaret olanakları hem alıcılar hem de satıcılar için yeni fırsatlar ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur ve liman lojistik hizmetleri ortaya çıkmıştır. Uluslararası ticaretin meyvelerini genelde perakende ve elektronik alanında görsek de hammadde ticareti bu ticaretin en büyük kısmını oluşturmaktadır. Her yıl milyonlarca ton hammadde ülkeler arasında taşınmakta, yarı mamul ve mamullere dönüşerek tekrar uluslararası ticaret ağına katılmaktadır.

Ticarete konu olan hammaddelerin nakliyesi çoğu zaman deniz yolları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylelikle liman lojistik hizmetleri sağlanması gerekir. Bunun en büyük sebebi ekonomik olması ve hammaddelerin bozulma, kırılma veya farklı şekillerde hasar görme riskinin ürünlere göre çok daha düşük olmasıdır.

Limanlar hinterlandlarında bulunan depolama alanlarının fazlalığı sayesinde bu türlü yüksek hacimli yükler için deniz yollarının en fazla tercih edilen taşıma türü olmasına yol açmıştır.

Hammadde Depolama ve Nakliyesinde Liman Lojistik Hizmetleri

Hammadde taşımacılığı ve depolaması, yük miktar ve hacminin fazla olmasından dolayı, son tüketiciye hazır ürünlerden daha zahmetli bir iştir. Geniş bir alan ve malzemeye uygun ekipman bulundurulması gereken bu gibi durumlarda, bazı hammaddelerin doğanın etkilerine karşı çok hassas olmaları veya çevreye ve insanlara zararlı olabilmeleri, depolama işinin zorlaşmasına sebep olmaktadır.

Depolanan hammaddelerin, antrepodan ayrılacakları tarihler belirliyse buna göre rahat çıkartılabileceği şekilde ve bölümlerde depolanması da operasyonel süreçlerin hızlanması açısından çok önemlidir. Bundan dolayı ithal ham madde depolama dikkatle planlanması gereken bir iştir ve yapılabilecek hatalar çok büyük gecikmelere veya hasarlara yol açabilmektedir.

Müşterilerimize antrepo rejimine dahil olan yüklerinin elleçlenmesi, depolanması ve istenildiği takdirde gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularında hızlı ve kesintisiz hizmet sunmaktayız.

Antrepo Üzerinde Hammadde Depolanması ve Liman Lojistik Hizmetleri Sevkiyatı

Sunulan antrepo hizmetleri bu yüzden gelen hammaddelerin uygun zaman ve durumda, hasarsız, eksiksiz bir biçimde alıcıya ulaştırılması için liman lojistik hizmetleri çok önemlidir. Antrepo hizmetlerinin kesintisiz, depolanan ürün ve maddelere zarar gelmeden gerçekleştirilmesi için sağlam bir teknolojik altyapı ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Gerekli organizasyonun sadece uluslararası ticaret konusunda değil, lojistik planlama, depolanmakta olan hammadde ve ürünlerin niteliklerine hâkim ve personel yönetimi konusunda da tecrübeli ve yetenekli kişiler tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

Uzun yıllar beraber çalıştığımız ve mesleki eğitimlerle desteklediğimiz, gerek sevkiyat, gerek organizasyon, gerek gümrük işlemleri olsun, konularında uzman personelimiz ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Ercan Sert Lojistik olarak kurmuş olduğumuz sağlam teknolojik alt yapımızla müşterilerimize liman lojistik hizmetleri sağlayabilmekteyiz. Gelen istek ve talepleri, hammaddenin miktarına göre birkaç saat içinde gerçekleştirebilmekteyiz. Sahip olduğumuz geniş taşıma ve kaldırma araçlarından oluşan filomuz ile müşterilerimizin her nitelikteki yüklerinin taşınmasını en hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirmekteyiz.

Yanıcı, yakıcı, zehirli ve patlayıcı ürünlerin depolanması, dökme gelen yüklerin çuval veya diğer ambalajlara bölümlenmesi ile ilgili olarak lütfen müşteri hizmetlerinden sorumlularımızla görüşün.