gemi-indirme-lojistiği

Gemi İndirme Lojistiği

Gemi indirme lojistiği alanında gerçekleştirilen çalışmaların profesyonel ekip tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir. Gemi indirme lojistiği alanında yüklerin herhangi bir hasara maruz kalmaması, sürecin doğru yönetilmesi ve yüklerin zamanında yüklenip boşaltılması önemlidir. Profesyonel bir ekip her zaman süreci daha iyi kontrol edecektir. Gemi indirme lojistiği alanında ihracatı ve ithali yapılacak olan yüklerin korunması gerekir.

Ercan Sert Lojistik olarak gemi indirme lojistiği alanında kuru yük taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Firma olarak kuru yüklerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması için profesyonel ekiple birlikte hareket ediyoruz. Gemi lojistiği alanında firmanın taşıması gereken bazı özellikler bulunuyor. Gemiye yüklenen ve gemiden indirilen yüklerin herhangi bir zarar görmemesi için gerekli koşullar:

  • Gemi yükleme ve boşaltma alanında bilgi ve birikim sahibi ekiple çalışmak 
  • Teknolojiden faydalanmak 
  • Süreyi doğru değerlendirmek
  • Gemi için uygun araç ve gereçleri kullanmak

Gemi boşaltma lojistiği alanında doğru ve güvenilir hizmet için firmanın karşılaması gereken maddeler bulunuyor. Gemi yüklemesinde ve boşaltmasında görev alacak ekibin bilgi ve birikim sahibi olması, bu sektörde tecrübeli olması, istenilen belgelere sahip olması gerekiyor. Gemi yükleme işlemlerinde ve boşaltma işlemlerinde zaman kaybı yaşamamak, yükün zarar görmesini önlemek için teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Bu sektörde kullanılmak üzere çeşitli araç gereçler geliştiriliyor. Geliştirilen teknolojik araç gereçler sayesinde yükün zarar görmesi önlenirken daha kolay bir şekilde işlemler tamamlanıyor.

Gemi İndirme İşlemleri

Gemi boşaltma lojistiği alanında gemilerden yük indirilmesi için özel ekip görev almalıdır. Gemilerle yapılan yük taşımacılığında yükün karaya indirilmesi için özel araçlar kullanılır. Gemi içerisinde taşınan yükler genellikle konteyner içerisinde düzenlenmektedir. Konteyner ile taşınan yükler gemiden indirilirken özel araçla ve ekiple karaya indirilir. Karaya indirilen yükler ise karayolu taşımacılığında kullanılan araçlarla teslim adresine taşınır. Gemi indirme taşımacılığında ve karayolu taşımacılığında kuru yükler taşınmaktadır.

Gemi boşaltma işlemlerinde görev alacak ekip ve kullanılacak araç durumu gemi içerisindeki yüke göre değişiklik göstermektedir. Her zaman gemi içerisindeki yük için uygun ekip ve araçlar kullanılır. Gemideki yükün boşaltılması planlı bir şekilde gerçekleştirilir. Eğer gemi içerisinde konteyner kullanılıyorsa ve konteyner aracılığıyla yük taşınıyorsa önce konteynerler karaya indirilir.

Gemi İndirme ve Yükleme İşlemlerinin Önemi

Gemilerle yapılan yük taşıma işlemleri güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İhracat ve ithalat başta olmak üzere farklı amaçlarla gerçekleştirilen taşıma işlemlerinde koşulları karşılayan, hizmet için izni olan firmalar çalışabilmektedir. Gemilerle yapılan taşımacılık işlemlerinde yükleme ve boşaltma işlemleri profesyonel ekip aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Her firma bu alanda hizmet veremez. Gemi taşımacılığında hizmet veren firmaların izin alması ve istenilen belgelere sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde gemi taşımacılığı gerçekleştirilemez.

Nakliyat liman hizmetleri kapsamında ön plana çıkan ve sıklıkla tercih edilen gemi taşımacılığında liman terminallere gelen tüm gemiler özel ekip tarafından boşaltılmaktadır. Aynı zamanda karadan yapılacak olan gemi yüklemelerinde de özel ekip görev almaktadır. Gemi boşaltma işlemi her ne kadar önem taşıyorsa gemi yükleme işlemi de en az o kadar önem taşımaktadır. Gemi taşımacılığında özel nakliye sistemi kullanılır. Özel araçlarla limana getirilen yükler gemi içerisine belirli bir plan doğrultusunda yerleştirilir.

Yükleme işlemlerinde görev alan ekip, yüklerin herhangi bir zarar görmesini önlediği gibi süreci de doğru değerlendirmektedir. Gemi boşaltma taşımacılığında süreç yönetimi önemlidir. Ercan Sert Lojistik, gemi indirme lojistiği alanında profesyonel nakliye ekibiyle birlikte hizmet vererek olası hasarı önlemekte, zamanı doğru değerlendirerek gemi taşıma işlemlerini başarıyla gerçekleştirmektedir.